Hellestørunden

Sola Cykleklubb og Sandnes Sykleklubb har gleden av å invitere sykkelryttere til en ny landeveiscup på Nord-Jæren. Klubbene har gått sammen for å få på plass en spennende arena slik at ryttere, kommissærer og arrangører skal kunne forberede seg på de virkelig store rittene.

Vi har funnet en kupert rundløype hvor de fleste skal få brynt seg på noen klatringer opp mot Hålandsmarka og kjent litt på vind langs Hellestøstranda. Nærheten til den flott stranda på Sola har gitt navn til rittet – Hellestørunden.

Vårt mål er å få til et interessant og variert ritt for både barn, unge og voksne men første året har vi satt en nedre aldersgrense på 11 år. Dette vil vi vurdere igjen i planleggingen av en ny runde for 2022.

De aller fleste syklister er godt kjent med Veidekke Cup som Stavanger SK har arrangert i en årrekke. Vi tar med oss mange gode elementer fra denne cupen. Og helt sentralt er fargeklassene som rytterne melder seg på. De går på tvers av alder slik at både etablerte og nye ryttere kan konkurrere på sitt nivå.

Det vil ikke bli tidtaking, men en poengkonkurranse som gir poeng ved hver passering for de 5 første rytterne i hver fargeklasse. Den som har flest poeng etter endt ritt vil bli kåret som vinner.  Det vil også bli en sammenlagtkonkurranse hvor den som står igjen med flest poeng etter siste ritt vil vinne sammenlagt.

Arrangementsdatoer:

Arrangementet arrangeres på følgende datoer i 2021:

 • Ritt #1 Onsdag 23. Juni
 • Ritt #2 Onsdag 25. August
 • Ritt #3 Onsdag 8. September

Løypen

Kart og løypeprofil kan sees på Ride with GPS

Start og mål er ved Hålandsmarka Barnehage rett ved Hålandskogen.

Parkering og oppvarming

Det er begrenset med parkering ved start og målområdet. Vi vil henstille alle å ankomme med sykkel. Dersom det er behov for parkering og oppvarming, så er det kort vei til parkeringsplass ved Håland skole og parkeringsplass ved Hålandskogen

Påmelding

Påmelding gjøres på eqtiming.no. Det er ønskelig at de fleste melder seg på hele sesongen, og prisingen er også tilpasset dette.

 • For aldersbestemte i Rød og Blå koster det 350 for alle 3 ritt i 2021
 • For Sort og Gul koster det 400 for alle 3 ritt i 2021
 • For enkeltritt (Fra ritt 2 så koster det 150 i Rød/Blå og 200 i Sort/Gul)

Smittevern

Arrangementet vil følge gjeldende covid-19 restriksjoner for regionen Nord-Jæren, og i Sola kommmune spesielt.

Vi vil føre besøksprotokoll for de som er til stede. Dette registreres på qrona.nif.no. QR kode vil bli gjort tilgjengelig på Facebook-gruppen for arrangementet og ved skilting i start/målområdet.

P.g.a. gjeldende restriksjoner som er ved påmelding, så vil vi kun ha mulighet for å arrangere rittet for aldersbestemte klasser, Junior samt Elite. Det betyr at alle veteran/master syklistene som vi gjerne skulle ha invitert dessverre ikke får muligheten til å delta på første rittet. Når det kommer oppmykning av smittevernsregler, så vil vi vurdere å åpne opp for alle syklister over 11 år til ritt #2 i August.

Klasseinndeling

Regler

 • Vi kjører fargeklasser hvor ryttere finner sitt prestasjonsnivå for å få riktig matching og utvikling.
 • Vi vil kåre en vinner for hvert ritt i hver fargeklasse
 • Det vil være en sammenlagtliste, og vi vil kåre en sammenlagtvinner basert på poeng i hver klasse etter siste ritt.
 • Vi vil spesielt legge til rette for jenter og damer, og gir ekstrapoeng dersom de kommer topp 5 i sine fargeklasser.

Hvert ritt

 • Første 5 ryttere over målstrek for hver runde får 10, 8, 6, 4, 2 poeng
 • Siste runde gir doble poeng
 • Damer får 2x i blått, 3x i Sort og 4x i Gul.
 • I rød får alle ryttere 2 poeng for deltakelse (ikke poeng per runde som nevnt ovenfor).
 • Alle ryttere som deltar på et ritt får 2 poeng dersom en fullfører.
 • Dersom man blir tatt ut av dommer ved rundepassering får man 1 poeng.

Sammenlagt

 • Rytteren med flest poeng etter siste ritt vil bli kåret til sammenlagtvinner
 • Det blir kåret en sammenlagtvinner i hver klasse
 • For rød klasse vil alle ryttere få sammenlagtpremie

Resultatlister

 • Resultater annonseres av speaker etter hver klasser er i mål.
 • Resultatlister publiseres også på facebook-gruppen som er opprettet av arrangementet så snart det er klart.
 • Resultater fra Hellestørunden 2021

Konkurransen

Rittet er et sammenlagt ritt der det tjenes poeng på hvert etappe. I sammendraget deles det ut premier for rytterne i hver aldersklasse, samt en sammenlagt premie for den totale vinneren.

Den totale vinner er rytteren (uavhengig av aldersklasse) som etter at alle 3 ritt er gjennomført har den høyeste poengsummen. Dersom det er poenglikehet mellom to ryttere, er det rytter med flest ritt som vinner, dersom begge har lik poengsum og likt antall ritt er det innbyrdes plassering mellom rytterne på det siste rittet (ritt nr 3) som avgjør.

Den samlede poengsummen (spurtpoeng og avsluttende poeng) på hvert ritt bestemmer resultatet. Ved poenglikhet er det rytteren med best resultat i den avsluttende spurten som vinner.

NB! Dersom en eldre rytter, som har valgt en lavere fargekode får en plassering blant de tre første på et ritt, må rytteren rykke opp en fargeklasse på neste ritt.

Organisering av løpet

Alle klassene kjører i den samme løypa, men antall runder tilpasses til hver farge. Løypa er ca. 8.2 km lang og består av både klatringer, utforkjøringer og flate strekk som er vindutsatt.

Rytterene får utdelt et startnummer som skal festes på høyre side nede på ryggen. Startnummeret har en tallserie som er knyttet til fargekode og fargen er også synlig som en bakgrunnsfarge på startnummeret.

Rød og Blå starter først men med 2 minutters mellomrom mellom fargeklassene. Når begge gruppene er kommet til mål så vil det være en liten pause på ca. 30.min. Dette for at vi skal slippe gjennom busser som er i rute, samt gi beboere en mulighet til å kjøre til/fra eiendommene sine.

I denne pause er det også viktig at Rød og Blå forlater området så raskt som mulig slik at Gul og Sort kan forberede start, og vi begrenser unødvendig kontakt.

Gul starter ca. 2 min foran sort klasse slik at de presumtivt sterkeste rytterne har fri bane.

Dommerne vil ved hver passering vurdere om innkjørte ryttere skal tas ut. Dersom ryttere blir innkjørt skal de legge seg rolig helt inntil høyre side. Det er ikke lov å henge seg på rytterne som tar deg igjen. Det er ikke tillatt å stå over en runde. Dersom man har tekniske problemer, må man kjøre seg opp igjen. Dersom man blir tatt igjen, så avgjør dommerne om man får fortsette.

Spesielle regler for jenter

Vi har forsøkt å tilpasse rittet til jenter. Det gis derfor ekstra spurtpoeng til alle jenter unntatt Rød klasse.

I øvrige klasser konkurrerer jentene på lik linje sammen med guttene om de samme poengene, men dersom en jente klarer å få spurtpoeng i klasse blå, sort eller gul gis det respektive doble, tredoble og firdoble spurtpoeng.

Sikkerhet

Det er viktig å presisere at det vil være trafikk i løypa, men den går i kjøreretning med rittet. Samtidig skal alle ryttere holde høyre side av vegen slik som kjøretøy og syklister alltid skal gjøre i trafikken. Trafikkreglene gjelder selv om det er sykkelritt.

Det vil være vakter rundt hele løypa, og det vil være biler som kjører foran og bak puljene for å være med å sikre syklistene, men det er mange eiendommer som har direkte utkjørsel i løypen. Alle vil bli varslet om sykkelritt, men det kan forekomme at biler kommer ut i løypa.

Sykehus

Norsk Folkehjelp vil være tilstede på arrangementet og følge bilkortesjen som siste bil på rundene. Dersom det skulle være noe akutt så må nødnummer 113 benyttes.

Servicebil

Det vil ikke være mulighet for å kjøre service i rittet.

Organisasjon

RolleNavnKlubbTelefonEpost
RittlederMorten FløisvikSola CK99253843Morten.floisvik@icloud.com
KortesjeRoy SchjølbergSandnes SK Roy.schjolberg@telenor.no
Vakt og sikkerhetStian LalandSola CK S_laland@hotmail.no
LøypesjefTor Jan GranbergSandnes SK Haland@rema.no
SekretariatTorleif LutroStavanger SK Torleif.lutro@outlook.com
SekretariatJan Kåre BredalSola CK jkbredal@gmail.com
ArrangementKenneth AasbergSola CK